Despre noi

Cine suntem?

  • Suntem o companie de consultanta in domeniul resurselor umane, specializata pe legislația muncii.
  • Un partener de incredere, eficace in identificarea si rezolvarea cerintelor fiecarui beneficiar.

Obiectivele noastre

  • Să respectăm legislația în vigoare.
  • Sa fim un partener responsabil pentru angajatori, prin punerea la dispozitie a unui capital uman de calitate, corespunzator nevoilor de dezvoltare.
 

Oferta de angajare

Document care insoteste scrisoarea de acceptare. Întocmire, trimitere.

Contractul individual de muncă și clauzele specifice ale acestuia;

Conform ORDINULUI nr. 64 din 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

Acte adiționale la contractul individual de muncă (CIM)

Potrivit Codului Muncii, orice schimbare ce apare în timpul derularii unui CIM impune încheierea unui act adițional la contract.

Fișa de post

Un document foarte important atât pentru activitatea de resurse umane, cât și pentru derularea în bune condiții a activității din unitatea dumneavoastră.

Regulamentul intern

Este obligatoriu pentru toți participanții la raporturile de muncă ce se derulează în orice unitate.

Contractul colectiv de muncă

Convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege, de cealaltă parte.

Procedura de cercetare disciplinară

Nici o masură, cu excepția celei prevazute de Codul Muncii, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare.

State de plata si declaratii

Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății catre salariatul îndreptățit.

Gestionarea Registrului salariaţilor în formă electronică

Toți angajatorii au obligația de a completa Revisal cu ajutorul aplicatiei informatice distrbuite gratuit de către Inspectia Muncii sau prin intermediul aplicațiilor informatice proprii.

 

Formular de contact

Detalii Contact

Str. Cloșca nr. 9, bl. PS10B,
sc. 3, ap. 41, Galati, Romania

Tel/Fax: (0336) 108-241

E: office@hrtutorial.ro

H: Luni - Vineri: 8:00 AM la 4:30 PM